Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός  Διαγωνισμός 
Ταινιών Μικρού Μήκους
   της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας 
Filmmakers 2017 
              Oι μαθητές κινηματογραφούν…
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, μέσω της Υπευθύνου των Πολιτιστικών Θεμάτων, Ειρήνης-Μαρίας Κουρή, οργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους, με θέμα:
« Ο κόσμος μέσα από το βλέμμα των μαθητών »
O Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις τρεις παρακάτω κατηγορίες:
Α. Ταινία μυθοπλασίας
Β. Ταινία κινουμένων σχεδίων
Γ. Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. H προβολή των βραβευμένων ταινιών και η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2017 στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών- Κολλεγίου Ψυχικού του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα από θεατές-καταναλωτές εικόνων, να γίνουν οι ίδιοι μελετητές- ερευνητές, να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις εικόνες και τον κόσμο που τους περιβάλλει. Να ανακαλύψουν και να διαμορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής τέτοια, ώστε χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τα σύγχρονα οπτικοακουστικά εργαλεία, μαθαίνοντας τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες παράγεται το πολιτιστικό προϊόν, να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί-δημιουργοί των εικόνων που επιθυμούν. Με μια ήδη υπάρχουσα νεανική, συναισθηματική ματιά του κόσμου ,σε συνδυασμό με τη χρήση αυτών των σύγχρονων μέσων έκφρασης αναπτύσσουν δεξιότητες, καλλιεργούν αισθητική και πολιτισμική συνείδηση και μια κουλτούρα πολυπολιτισμικότητας, ικανοποιώντας παράλληλα την ανάγκη προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των τάξεων των Γυμνασίων και των Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, όλης της επικράτειας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
-Η υποβολή των υποψηφιοτήτων (ακολουθεί η αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα στοιχεία) θα γίνει μέσω των σχολείων μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
filmmakers2017@gmail.com
-Η υποβολή των υποψήφιων ταινιών μαζί με τον τίτλο, τους συντελεστές (όλους, όσοι συμμετείχαν) την περίληψη του σεναρίου, τη διάρκεια μαζί με τους τίτλους και την κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται, θα γίνει μέχρι την 3η Mαΐου 2017 και ώρα 16:00. Θα παραδοθoύν (σε 10 αντίτυπα/dvd) με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Για το μαθητικό διαγωνισμό «Filmmakers 2017 - Oι μαθητές κινηματογραφούν…» Υπ’ όψιν: Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Ειρήνης – Μαρίας Κουρή
Λ. Μεσογείων 324
153 41- Αγ. Παρασκευή
- Στην ίδια ημερομηνία της 3ης Mαΐου 2017 και μέχρι την ώρα 16:00 και στον ίδιο φάκελο, πρέπει επίσης να σταλεί κι ένα trailer μέχρι 3 λεπτά (σε δύο αντίτυπα/dvd) για την κάθε ταινία
-Στον ίδιο φάκελο πρέπει επίσης να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον Υπεύθυνο-Συντονιστή εκπαιδευτικό ότι η παραγωγή της ταινίας είναι πρωτότυπη και έχει πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2016-17
-Εμπρόθεσμοι θεωρούνται οι φάκελοι που θα παραληφθούν έως και την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Η Οργανωτική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου
-Οποιαδήποτε υποψηφιότητα πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας απορρίπτεται
-Η διάρκεια της κάθε ταινίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 λεπτά (μαζί με τους τίτλους)
-Η ταινία μπορεί να είναι και αμιγώς ξενόγλωσση αλλά με ελληνικούς υπότιτλους
-Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, η υποψηφιότητα απορρίπτεται από την Οργανωτική Επιτροπή
-Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να δηλώσει μια υποψηφιότητα. Αυτή η υποψηφιότητα θα υποβληθεί σύμφωνα με όρους που το κάθε σχολείο θέτει. Επιτρέπεται επίσης και η σύμπραξη σχολείων αλλά πάλι με μια υποψηφιότητα την οποία υποβάλλει το σχολείο –συντονιστής με τα πλήρη στοιχεία όλων των συμμετεχόντων (όλων των σχολείων)
- Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Η Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας στο πλαίσιο της προώθησης του διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τις ταινίες(και τα trailers των ταινιών) με τα ονόματα των δημιουργών τους-συντελεστών, αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική-οικονομική εκμετάλλευσή τους
-Η Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις βραβευθείσες συμμετοχές για την προβολή και τη διάχυση των δράσεών της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά: για εκθέσεις, προβολές, ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.ά.). Οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων τους
-H Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, υποχρεούται να αναφέρει πάντα τα ονόματα των συντελεστών
-Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών (με υπεύθυνη δήλωση) είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι μαθητές να παίζουν είτε ως ηθοποιοί στις ταινίες είτε να συμμετέχουν στην παραγωγή της κινηματογραφικής δημιουργίας (μοντάζ, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά, φωτογραφία κ.λπ.). Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Διευθυντής του κάθε σχολείου
-Οι ταινίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ο οποίος έχει εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό χαρακτήρα
-Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης τόσο από τους συμμετέχοντες στην κινηματογραφική παραγωγή όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες. Η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους τού διαγωνισμού αποτελεί αιτία αποκλεισμού των έργων από την κρίση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:
Α. ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (14)
-Α΄ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας
-Β΄ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας
-Γ΄ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας
-Α΄ Βραβείο Υποκριτικής
-Β΄ Βραβείο Υποκριτικής
-Καλύτερης Σκηνοθεσίας
-Καλύτερου Πρωτότυπου ή Διασκευασμένου Σεναρίου
-Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής ή Μουσικής Επιμέλειας
-Καλύτερου Μοντάζ
-Καλύτερης Φωτογραφίας
-Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας
-Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων
-Α΄Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ
-Β΄Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ