Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016


Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΩΖΕΙ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ


Διεξαγωγή  Διαγωνισμού με τίτλο "Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΩΖΕΙ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ - ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 3.000€", για το σχολικό έτος 2016 - 2017, υπό τους κάτωθι τεχνικούς και χρονικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγκριτικές Αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ.
  1. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται για το σύνολο των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με την εγκριτική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ, η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών στον Διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και εθελοντική αντιστοίχως.
  2. Ο σκοπός και το αντικείμενο του Διαγωνισμού καθώς και το "υλικό" εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών περιγράφονται στην αρχική επιστολή μας σχετικά με τον Διαγωνισμό, προσβλέποντας στην κατάλληλη παιδαγωγική ευαισθητοποίηση των μαθητών, ώστε να αποδώσουν καλλιτεχνικά το θέμα, όπως περιγράφεται στην Απόφαση του ΥΠΠΕΘ.
  3. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται δήλωση συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες, με αποστολή email στη διεύθυνση: info@re-battery.gr
  4. Ο τρόπος παρουσίασης των έργων καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης και βράβευσής τους περιγράφονται αναλυτικά στην επιστολή μας: "ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ",  όπως εγκρίθηκαν από το ΥΠΠΕΘ.
  5. Το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του Διαγωνισμού μέχρι την περαίωσή του, έχει ως ακολούθως:
  • 30/10/2016 πέρας προθεσμίας κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής σχολικών μονάδων,
  • 15/12/2016 πέρας προθεσμίας υποβολής εικαστικών έργων των μαθητών,
  • 10/01/2017 πέρας προθεσμίας ανάρτησης των έργων στην ιστοσελίδα της Re-Battery (www.re-battery.gr),
  • 31/01/2017 απώτερος χρόνος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την διεξαγωγή της τελετής απονομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2017.