Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Γράφει η Παναγιώτα Ανδρεάδου

 Στα παλαιότερα χρόνια η γνώση  μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών ήταν προνόμιο μόνο λίγων, σήμερα όμως που οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει, η μόρφωση αποκτιέται πιο εύκολα. Η γλωσσομάθεια  έχει γίνει σχεδόν απαραίτητη για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους ή του είδους εργασίας τους.

  Οι  λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την γνώση ξένων γλωσσών στην εποχή μας είναι πολλοί. Μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα είναι χρήσιμη από πολλές απόψεις. Μας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνούμε με ανθρώπους από άλλα κράτη, που μιλούν την ίδια γλώσσα, ιδιαίτερα στις μέρες μας που η διεθνής επικοινωνία είναι πολύ συχνή.
  Επίσης, η γλωσσομάθεια είναι πολύ σημαντική σε διάφορες συναλλαγές, όπως συμφωνίες ή αγορές με φορείς του εξωτερικού. Άλλωστε, είναι κοινώς γνωστό ότι σήμερα οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν επεκταθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η γνώση μιας γλώσσας μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη σε όσους θέλουν να σπουδάσουν και να διακριθούν σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και θα έχουν την δυνατότητα να μορφωθούν σε ξένα πανεπιστήμια.  
  Τέλος, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ασκεί πνευματικά τον άνθρωπο. Με την μελέτη της γραμματικής, της σύνταξης, των ιδιωματισμών που έχει μια γλώσσα ο άνθρωπος εξετάζει τη μνήμη αλλά και την κρίση του και ίσως, σε μερικές περιπτώσεις, να τον βοηθάει να μάθει και να εκτιμήσει την ιδιαιτερότητα της δικής του γλώσσας.
  Η γλωσσομάθεια, λοιπόν, έχει πολλαπλά οφέλη για τον σύγχρονο άνθρωπο, καθώς μπορεί να τον βοηθήσει σε πολλούς τομείς και να του προσφέρει διαφόρων ειδών ευκαιρίες.