Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας
 με θέμα "Τηλε-επικοινωνώ"
Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα "Τηλε-επικοινωνώ".
Στόχος του διαγωνισμού είναι να συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας
που τεκμηριώνει τις τηλεπικοινωνίες του χθες και του σήμερα και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο φωτογραφικό αρχείο για τις τηλεπικοινωνίες.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται και σε μαθητές/τριες Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.
Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων είναι η 8η Απριλίου 2016 και ώρα 12.00 πμ.
Βραβεία θα λάβουν οι τρεις πρώτοi και όλοι οι συμμετέχοντες  θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.upatras.gr