Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015Ισότητα των φύλων


Γράφει η  Παναγιώτα Ανδρεάδου

  Για πολλούς αιώνες η θέση των γυναικών ήταν κατώτερη από εκείνη των ανδρών και το γεγονός αυτό έχει αφήσει πολλά στερεοτυπικά κατάλοιπα στην εποχή μας, τα οποία προκαλούν παρανοήσεις
σχετικά με το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. 

   Η ισότητα των δύο φύλων έχει αναγνωριστεί σε ορισμένες  χώρες και έχει διασφαλιστεί σε νομικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες χώρες της Ανατολής και της Δύσης η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε διάφορους τομείς της ζωής. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι ο επαγγελματικός χώρος όπου προκύπτει το φαινόμενο να υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση των γυναικών σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις αλλά ελάχιστη παρουσία των γυναικών σε υψηλόβαθμες  θέσεις εργασίας.Επιπλέον επικρατεί συχνά η λανθασμένη αντίληψη ότι υπάρχουν επαγγέλματα που μπορούν να ασκηθούν με επιτυχία μόνο από τους άντρες.Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει,κάθε επάγγελμα μπορεί να ασκηθεί και από τα δύο φύλα εξίσου καλά.

  Παρά τις νομικές ρυθμίσεις που έχουν εξασφαλίσει την εξίσωση των φύλων δεν είναι τόσο εύκολο να απαλλαγούμε από όλες τις στερεοτυπικές απόψεις που συνοδεύουν το γυναικείο φύλο.Οι γυναίκες στην καθημερινότητα τους έρχονται  συχνά αντιμέτωπες με υποτιμητικά σχόλια,με αμφισβητήσεις και με ρατσιστικές συμπεριφορές.Έτσι οι γυναίκες πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια από τους άνδρες για να αποδείξουν την αξία τους και να κερδίσουν τον σεβασμό του κοινωνικού και επαγγελματικού τους περίγυρου.

  Συμπερασματικά, το γυναικείο φύλο είναι διαφορετικό από το ανδρικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι και κατώτερο.Οι γυναίκες δεν πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους υποδεέστερους και αδύναμους, ούτε να αφήνουν τους άλλους να τις χειραγωγούν  και οι άντρες πρέπει να τις σέβονται και να αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Χρειάζεται λοιπόν ένας διαρκής αγώνας τόσο από τη μεριά των γυναικών όσο και από των ανδρών για την αρμονική συνύπαρξη τους.