Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015


Διαγωνισμός
Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης
του Κολλεγίου Ανατόλια σε συνεργασία με το ΝΟΗΣΙΣ
Στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2016 το Κολλέγιο Ανατόλια διοργανώνει σε συνεργασία με το ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας τον 5ο Διαγωνισμό Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης,
στον οποίο μπορούν να πάρουν μέρος τριμελείς ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. 
Υποβολή συμμετοχών έως 20 Δεκεμβρίου 2015
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ.