Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Γυμνάσια
 σχολικού έτους 2015-2016 

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης W.R.O™ Hellas http://wrohellas.gr/ προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σχολικού έτους 2015-2016 αποκλειστικά για μαθητές Γυμνασίου, που θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2016. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Γυμνασίου τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα έχει θέμα: 
«Ο Όμηρος συναντά τη Ρομποτική» 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, πληροφορίες για τον τελικό, κανόνες, όροι & υποχρεώσεις, καθώς και το σύνολο της πληροφορίας του εξελισσόμενου διαγωνισμού θα αναρτώνται στο www.wrohellas.gr .