Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΨΗΦΙΣΤΕ
Για τον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κόμικ με θέμα:
"Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο"
μέχρι 5 Μαρτίου στις 18.00