Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΜΙΚ
 ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
'ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ'

http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/-/do-you-like-comic-strips-are-you-creative-?redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fweb%2Fcharter-edc-hre-pilot-projects%2Fnews%3Bjsessionid%3D6577A0D1201E26D79F19545DA37E6422%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0ADw3sw34376%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1


Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση », το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ανακοινώσει έναν διαγωνισμό κόμικ σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο , ανοικτό για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Ο διαγωνισμός δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή στο σχολείο. Η επιλογή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής διαβούλευσης . Οι νικήτριες συμμετοχές στη συνέχεια θα ενταχθούν σε μία ή πολλές μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Το κόμικ θα πρέπει να διηγείται μια ιστορία . Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία συμμετοχές ανά μαθητή/ές. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Οποιαδήποτε άλλη επίσημη ευρωπαϊκή γλώσσα είναι φυσικά ευπρόσδεκτη, με μετάφραση σε μία από αυτές τις τρεις γλώσσες.

Το έργο θα πρέπει να είναι απλό , δίνοντας ένα σαφές και άμεσο μήνυμα σχετικά με μία ή περισσότερες βασικές αρχές του Χάρτη για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο του σχολείου, π.χ. τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων , την αξία της διαφορετικότητας , της ειρήνης , του σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια , ίσες ευκαιρίες.

Το υποβληθέν έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο , δηλαδή να προκύπτει από την προσωπική δημιουργική εργασία του μαθητή/ των μαθητών.

Τα βραβευμένα έργα θα τύχουν μεγάλης προβολής των μέσων ενημέρωσης και θα εκτεθούν ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των εταίρων. Οι δέκα κορυφαίες συμμετοχές θα προβληθούν ως μια σημαντική συμβολή στην Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα συμπεριληφθούν σε μια ή περισσότερες ταινίες μικρού μήκους / κινούμενων σχεδίων.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Διαβάστε εδώ τον χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.